ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

ต่อต้านสื่อลามกอนาจารเด็ก
25 กุมภาพันธ์ 2558
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนร่างกฎหมายคุ้มเข้มสื่อลามกอนาจาร เนื่องจากเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก ด้วยเครื่องมือทางกฎหมาย หลังพบรายงานการแจ้งเตือน ว่ามีสื่อลามกเด็กบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มากกว่า 1 ล้านครั้งต่อปี 1,210,893 ครั้ง คือ จำนวนการแจ้งเตือนสื่อผิดกฎหมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ม

ภาคีเครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Plan International Inhop Foundation