ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

11 พฤษภาคม 2559
เมื่อเฟซบุ๊กเข้าไปทำธุรกิจในประเทศใด ก็ต้องทำตามกฎระเบียบของรัฐบาล ล่าสุดเฟซบุ๊กได้บล็อคเพจ gukultresurrection ที่มีเนื้อหาหมิ่นเบื้องสูงไม่ให้เข้าถึงได้ในประเทศไทยแล้ว ถ้าใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและเข้าไปยังหน้าของเพจนี้จะขึ้นข้อความว่าไม่มีเนื้อหาอยู่ในไทย เนื่องจากกฎหมายในท้องถิ่นจำกัดความสามาร

ภาคีเครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Plan International Inhop Foundation