เนื้อหาผิดศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา หรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย/ไม่เหมาะสมต่อผู้รับชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวคิดหรือพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่ดี สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวม ยกตัวอย่างเช่น

  • ภาพ/คลิปที่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรง เช่น การทารุณทำร้ายสัตว์

  • เนื้อหาเรื่องเพศไม่เหมาะสม เช่น เรื่องเพศภายในครอบครัว

  • เนื้อหาการฆ่าตัวตาย