เนื้อหาชักจูงเพื่อทำผิดกฎหมาย คือ เนื้อหาที่มีการนำเสนอข้อมูลในเชิงชักจูงหรือเชื้อเชิญให้กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้รับชมเนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลไปกระทำความผิดต่อผู้อื่นหรือทำผิดกฎหมายได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • คำบรรยาย/ภาพ/คลิปการฆ่า/ฆาตกรรม

 • การยุแยงให้เกิดการแตกแยกในสังคม

 • การจัดหาหรือจัดทำอาวุธสงคราม/ปืน/ระเบิด/แก๊สพิษ/วัตถุอันตราย

 • การลวนลามทางเพศต่อเด็ก

 • การจัดทำ/ปลอมแปลงเอกสารทางการ

 • การครอบครองสื่อลามกเด็ก

 • การผลิตและเผยแพร่สื่อลามก

 • การซื้อขายอวัยวะ

 • การเปิดเผยรหัสรักษาความปลอดภัย เช่น ID/Password ของบุคคล/ระบบ

 • การนำเสนอข้อมูลการค้ามนุษย์

 • การปลอมแปลงข้อมูลทางการเงิน