เนื้อหาการละเมิดเด็ก คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิด้านเด็ก ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เกิดขึ้นจากการถูกกระทำ เช่น การล่วงเกินทางเพศ การใช้เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ เช่น ค้าเด็ก ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  มาตรา 27 ซึ่งระบุห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครอง โดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เนื้อหาการละเมิดเด็กบนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งออกเป็น

  • สื่อลามกอนาจารเด็ก – ภาพ/คลิปลามกของเด็ก การกระทำอนาจารกับเด็ก
  • ภาพเปลือยเด็ก – ภาพเปลือยของเด็ก
  • ค้าประเวณีเด็ก – การนำเสนอการขายบริการทางเพศกับเด็ก
  • การจัดทัวร์เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก – การโฆษณาขายบริการทางเพศกับเด็กโดยจัดเป็นลักษณะของโปรแกรมทัวร์ในประเทศไทย
  • ล่อลวงเด็ก – การล่อลวงเด็กเพื่อนัดพบและแสวงหาประโยชน์ทางพาณิชย์กับเด็ก
  • ค้าเด็ก – การขายเด็กเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินหรือทรัพย์สิน