ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ

ข่าวและบทความ

online shopping
03 มิถุนายน 2557
การที่เราจะช้อปปิ้งออนไลน์ได้ ก็ควรจะทราบถึงหลักการง่ายๆ ในการปกป้องคุ้มครองตนเองจากการถูกหลอก หรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนโกงหรือจะได้รับสินค้าหรือไม่ หรือบัตรเครดิตที่เรากรอกบนเว็บไซต์ตอนสั่งซื้อนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งหลักการในการเลือกเว็บไซต์เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์ ได้

ภาคีเครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)